TÜRK VERGİ SİSTEMİ – ÜNİTE – 2 – BÖLÜM – 2 – TİCARİ KAZANÇ – BASİT USUL

TÜRK VERGİ SİSTEMİ – ÜNİTE – 2 – BÖLÜM – 2 – TİCARİ KAZANÇ – BASİT USUL

1- Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın tes-pitinde, basit usule tabi olmanın genel şartlarından biri değildir?
A. Mükellefin kendi işinde bilfiil çalışması veya bulunması
B. İşyerinin yıllık kira bedelinin büyük şehir be-lediye sınırları içinde 4.300 TL’yi aşmaması
C. İşyerinin mülkiyetinin mükellefe ait olması halinde, emsal kira bedelinin büyük şehir belediye sınırları içinde 4.300 TL’yi aşmaması
D. Mükellefin ticari, zirai veya mesleki faaliyet-leri dolayısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmaması
E. Mükellefin gayrimenkul sermaye iradı dola-yısıyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmaması

2- Alım, satım, imal, inşa ve tamir işi yapan ger-çek kişilerin ticari kazançlarının basit usule göre tespit edilebilmesi için, alış tutarlarının 2010 takvim yılında kaç TL’yi aşmaması gerekir?
A. 23.000
B. 30.000
C. 44.000
D. 60.000
E. 90.000

3- Adi ortaklıklarda ortaklardan biri basit usule tabi olmanın şartlarını taşımadığı takdirde aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
A. Tüm ortaklar basit usulden yararlanabilir.
B. Tüm ortaklar basit usulden yararlanamaz.
C. Sadece bir tanesi basit usulden yararlanabilir.
D. Sadece sermaye olarak emeğini koyan ortak basit usulden yararlanabilir.
E. Sadece nakit sermaye koyan ortak basit usulden yararlanabilir.

4- Basit usulde ticari kazanç nasıl tespit edilir?
A. Götürü olarak
B. Giderlerden hasılat düşülerek
C. Hasılattan giderler düşülerek
D. Yarı götürü olarak
E. Götürü gider usulüne göre

5- Basit usule tabi mükelleflerin defter tutma yükümü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A. Sadece yevmiye defteri tutarlar
B. Envanter ve bilanço defteri tutarlar
C. Defter-i kebir tutarlar
D. Karar defteri tutarlar
E. Defter tutma zorunlulukları yoktur

6- Basit usule tabi olmanın genel ve özel şartlarından herhangi birini takvim yılı içinde kaybeden mükellefler, ne zamandan itibaren gerçek usulde vergilendirilirler?
A. Hemen
B. Ertesi takvim yılından
C. Takip eden aybaşından
D. Bir sonraki Mart ayından
E. Bir sonraki Temmuz ayından

7- Ticari kazançlarını gerçek usulde tespit eden mükellefler, basit usule ne zaman dönebilirler?
A. İstedikleri zaman
B. Gerçek usule tabi olmanın şartlarını kaybe-dince
C. Basit usule tabi olmanın şartlarını kazanınca
D. Ertesi takvim yılı başından
E. Asla dönemezler

8- Aşağıdakilerden hangisi basit usulden yararlanamayacak olanlardan biri değildir?
A. Sigorta prodüktörleri
B. Komisyoncular
C. Ödünç para verme işleriyle uğraşanlar
D. Bakkallar
E. Sarraflar ile değerli maden ve mücevherat alım-satımı yapanlar

9- Aşağıdakilerden hangisi basit usulden ya-rarlanamayacak olanlardan biri değildir?
A. Kollektif şirketlerin ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortakları
B. Reklam ve ilan işleriyle uğraşanlar
C. Gayrimenkul ve gemi alım satımıyla uğraşanlar
D. Berberler
E. Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar

10- Aşağıdakilerden hangisinin ticari kazancı yarı götürü usulde tespit edilir?
A. Dar mükellef sigorta prodüktörü
B. Dar mükellef olup ulaştırma işi yapanlar
C. Dar mükellef olup gemi alım satımıyla uğraşanlar
D. Tam mükellef komisyoncular
E. Tam mükellef olup ödünç para verme işiyle uğraşanlar

11- Ticari kazancın yarı götürü usulde tespitinde Türkiye’de uygulanan usul aşağıdakilerden hangisidir?
A. Götürü usul
B. Uzlaşma usulü
C. Basit usul
D. Dağıtım usulü
E. Bağımsız muhasebe usulü

12- Aşağıdakilerden hangisi ticari kazancın yarı götürü usulde tespitinde dünyada uygulanan usullerden birisi değildir?
A. Götürü usul
B. Uzlaşma usulü
C. Basit usul
D. Dağıtım usulü
E. Bağımsız muhasebe usulü

13- Dar mükellefiyete tabi ulaştırma ve ihracat işinde kullanılan emsal oranları kim tarafından tespit edilir?
A. T.B.M.M
B. Bakanlar Kurulu
C. Cumhurbaşkanı
D. Maliye Bakanlığı
E. Vergi Dairesi

14- Bir işyeri açmaksızın, nakdi sermayesinden çok bedeni gücü ile çalışan ve ancak geçimini sağlayacak kadar kazanç elde eden, sanat ve ticaret erbabına ne ad verilir?
A. Esnaf
B. Tüccar
C. Ücretli
D. Müteahhit
E. Serbest meslek erbabı

15- Aşağıdaki gelir unsurlarından hangisinde esnaf muaflığı uygulanabilir?
A. G.M.S.İ
B. Ticari kazanç
C. Ücret gelir
D. Menkul sermaye iradı
E. Diğer kazanç ve iratları

16- Aşağıdakilerden hangisi esnaf muaflığından faydalanamaz?
A. Bir işyeri açmaksızın gezici olarak veya doğrudan doğruya tüketiciye iş yapan küçük sanat erbabı
B. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna göre kapı kapı dolaşarak tüketiciye mal satanlar
C. Ticari, zirai ve mesleki kazancından dolayı gerçek usulde gelir vergisine tabi olanlar
D. Hayvan arabası ile zaman zaman nakliyecilik yapan çiftçiler
E. Gezici olarak milli piyango bileti satanlar

17- Aşağıdakilerden hangisi, motorlu nakil aracı kullanmaksızın ve işyeri açmaksızın, gezici olarak perakende ticaret yapsa bile esnaf muaflığından yararlanamaz?
A. Simit satanlar
B. Yağ satanlar
C. Süt satanlar
D. Boza satanlar
E. Giyim eşyası satanlar

18- Aşağıdakilerden hangisi G.V.K.’nda düzenlenen ihracat istisnasının şartlarından biri değildir?
A. Malın yurt dışında imal edilmesi
B. Malın Türkiye’de imal edilmesi
C. İmal edilen malın Türkiye’de satılmaması
D. Türkiye’de satın alınan veya üretilen malın Türkiye dışında satılması
E. Türkiye dışında bulunan gerçek kişilere ait işletmenin iş merkezinin Türkiye dışında bulunması

19- Ticari kazançtaki ihracat istisnasından kimler yararlanır?
A. Anonim şirket ortakları
B. Tam mükellefler
C. Dar mükellefler
D. Adi komandit şirketlerin komanditer ortakları
E. Adi komandit şirketlerin komandite ortakları

20- İhracat istisnası aşağıdaki kazanç türlerin-den hangisine uygulanır?
A. Ticari kazanç
B. Diğer kazanç ve iratlar
C. Zirai kazanç
D. Menkul sermaye iradı
E. Gayrimenkul sermaye iradı

CEVAPLAR

1. E

2. D

3. B

4. C

5. E

6.B

7. E

8. D

9. D

10. B

11.A

12. C

13. D

14. A

15. B

16. C

17. E

18. A

19. C

20. A

Reklamlar

Yorum bırakın

Filed under AÖF - Türk Vergi Sistemi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s