Türk Vergi Sistemi – Ünite – 3 –Bölüm-1-ZİRAİ KAZANÇ

Türk Vergi Sistemi – Ünite – 3 –Bölüm-1-ZİRAİ KAZANÇ

1- Aşağıdakilerden hangisi zirai faaliyet değildir?
A.Arazide yapılan ekim, bakım işleri
B.Arazi sahibinin çalışmadan üründen pay al-ması (yarıcılık)
C.Damızlık beslenmesi
D.Mantar toplanması
E.Balıkçılık

2- Aşağıdakilerden hangisi zirai faaliyet değildir?
A.Üretilen zeytin yağının dükkan açılarak satılması
B.Çiftçinin kendi ürünü olan çeltikten pirinç ürütmesi
C.Arazi ve göllerde balık yetiştirilmesi
D.Zirai faaliyette kullanılan araçların başka çiftçilerin zirai işlerinde çalıştırılması
E.Erkek damızlık beslenmesi

3- Zirai faaliyet sonucu elde edilen ürünlerin, mağaza veya dükkan açılarak satılması halinde elde edilen kazanç aşağıdaki gelir unsurlarından hangisine girer?
A.Ticari kazanç
B.Gayrimenkul sermaye iradı
C.Menkul sermaye iradı
D.Serbest meslek kazancı
E.Zirai kazanç

4- Aşağıdakilerden hangisi zirai bir işletme değildir?
A. Maden ocakları
B. Çiftlik
C. Mandıra
D. Dalyan
E. Hara

5- Aşağıdakilerden hangisi çiftçi olarak kabul edilemez?
A.Mandıra sahibi
B.Çiftlik sahibi
C.Dalyan işleticisi
D.Tarla sahibi
E.Ziraatla uğraşan kolektif şirket ortağı

6- Zirai faaliyetle uğraşan aşağıdaki şirketlerin hangisinde ortakların şirket kazancından aldıkları pay zirai kazanç kabul edilir?
A.Kollektif şirket
B.Adi şirket
C.Limited şirket
D.Anonim şirket
E.Adi komandit şirket

7- Aşağıdakilerden hangisinin kazançları gerçek usulde vergilendirilmez?
A.İşletme büyüklüğü ölçülerini aşan çiftçiler
B.Bir biçerdöveri olan çiftçiler
C.5, 7 ve 8 yaşında üç traktörü olan çiftçiler
D.10 yaşından büyük üç traktörü olan çiftçiler
E.Biçerdöver mahiyetinde bir motorlu aracı olan çiftçiler

8- Aşağıdakilerden hangisi zirai kazançların gerçek usulde tespitinde dikkate alınacak ölçütlerden biridir?
A.Ürünlerin sulak yerlerde yetişmesi
B.Hayvancılıkla uğraşılması
C.Bir veya daha fazla biçerdöver sahibi olmak
D.10 yaşından büyük ikiden fazla traktöre sa-hip olmak
E.Ticari faaliyetle uğraşılmaması

9- Bilanço usulünü seçen çiftçiler bu usulden kaç yıl süreyle dönemezler?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

10- Zirai işletme hesabı esasından bilanço esasına geçmek isteyen çiftçiler için aşağıdakilerden hangisi ölçüt olarak alınır?
A.İşletme büyüklüğü
B.Arazi büyüklüğü
C.Mükellefin yazılı isteği
D.Gayri safi iş hasılatı
E.Motorlu araç sayısı

11- Aşağıdakilerden hangisi zirai kazancını bi-lanço esasına göre tespit eden çiftçinin tutacağı defterleri arasında yer almaz?
A.Envanter defteri
B.Yevmiye defteri
C.Büyük defter
D.Bilanço defteri
E.İşletme defteri

12- Zirai kazancın gerçek usulde tespiti sırasında aşağıdakilerden hangisi hasılat olarak kabul edilmez?
A.Gider yazılan değerlerin satılması halinde bunların satış bedelleri
B.Zirai ürünlerin tüketim maddeleriyle değiştirilmesi halinde verilen ürünlerin emsal bedelleri
C.Hasara uğrayan ürünler için alınan sigorta bedelleri
D.Üretilen ürünlerin satış bedelleri
E.Ödünç alınan tohumlukların emsal bedelleri

13- Aşağıdakilerden hangisi zirai kazancın gerçek usulde tespitinde indirilecek giderlerden biri değildir?
A.Tohum, gübre, yem ve ilaç giderleri
B.İşletmede çalışanlara ödenen ücretler
C.Hasar nedeniyle alınan sigorta tazminatları
D.Kira karşılığı kullanılan üretim araçları için yapılan ödemeler
E.İşletmeyle ilgili olarak ödenen sözleşmeye dayalı tazminatlar

14- Aşağıdakilerden hangisi zirai kazancın gerçek usulde tespitinde indirilecek giderlerden biri değildir?
A.İşletmeyle ilgili genel giderler
B.İşletme için harcanan paraların faizleri
C.İşletme sahibinin işletmeden çektikleri paralar
D.İşletme ile ilgili ödenen ayni vergi, resim ve harçlar
E.İşin önemi ve genişliği ile orantılı seyahat giderleri

15- Aşağıdakilerden hangisi zirai kazancın gerçek usulde tespitinde indirilecek giderlerden biridir?
A.Çiftçinin kendisinin, eşinin ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar
B.Çiftçinin kendisine, eşine ve küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar
C.Çiftçinin kendisinin, eşinin ve küçük çocuklarının işletmeye yatırdıkları sermaye için yürütülecek faizler
D.İşletmede üretilen ürünlerden işletme sahibi ile eşi ve çocukları tarafından tüketilenler
E.Gelir vergisi

16- Aşağıdakilerden hangisi zirai kazancın gerçek usulde tespitinde indirilecek giderlerden biri değildir?
A.İşçilerin yemek, tedavi giderleri ile sigorta primleri
B.İşletmede kullanılan makine ve taşıtlar için harcanan yakıt, elektrik, yedek parça giderleri
C.V.U.K.’na göre ayrılan amortismanlar
D.İşletme için harcanan paraların faizleri
E.Her türlü para ve vergi cezaları

17- Zirai kazancın gerçek usule göre tespitinde aşağıdaki giderlerden hangisi hasılattan indirilemez?
A.Kiralanan zirai aletler için yapılan ödemeler
B.Çiftçinin işletmeden çektiği paralar
C.Akaryakıt giderleri
D.İşletme ile ilgili tohumluk giderleri
E.İşçilerin tedavi ve ilaç giderleri

18- Zirai kazancı gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerin kazançları nasıl vergilendirilir?
A.Götürü usulde
B.Yarı götürü usulde
C.Basit usulde
D.Tevkifata tabi tutulur
E.Bilanço esasına göre

19- Aşağıdakilerden hangisi zirai kazancın gerçek usulde tespitinde, işletme büyüklüğünü belirlerken dikkate alınacak ölçütlerden biri değildir?
A.Çalışan işçi sayısı
B.Tekne boyu
C.Arazinin büyüklüğü
D.Zirai faaliyetin türü
E.Ağaç ve hayvan sayısı

20- Bakanlar Kurulu aşağıdakilerden hangisinin teklifi üzerine zirai işletme büyüklüğü ölçülerini tespit eder?
A.Takdir Komisyonu
B.Vergi Dairesi
C.Maliye Bakanlığı
D.Ziraat Odaları Birliği
E.Zirai Kazançlar Merkez Komisyonu

CEVAPLAR

1. B

2. A

3. A

4. A

5. E

6. B

7. D

8. C

9. B

10.C

11.E

12. E

13. C

14. C

15. D

16. E

17. B

18. A

19. E

20. D

Reklamlar

Yorum bırakın

Filed under AÖF - Türk Vergi Sistemi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s