Türk Vergi Sistemi – Ünite – 3 – Bölüm-2- SERBEST MESLEK KAZANCI

Türk Vergi Sistemi – Ünite – 3 – Bölüm-2- SERBEST MESLEK KAZANCI

1- Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek faaliyetinin özelliklerinden biri değildir?
A.Ticari nitelikte olması
B.Şahsi sorumluluk altında kendi nam ve he-sabına yapılması
C.Uzmanlığa dayanması
D.Sürekli olması
E.Bir işverene tabi olmaksızın yapılması

2- Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek faaliyetinin sürekli olarak yapıldığını gösteren durumlardan biri değildir?
A.Muayenehane, yazıhane gibi özel işyeri açmak
B.Çalışılan yere tabela veya levha asmak
C.Mesleki faaliyette bulunulduğunu gösterir ilanlar yapmak
D.Mesleki kitaplar almak
E.Mesleki kuruluşlara kaydolmak

3- Bir doktorun özel hastane işletmesinden elde ettiği kazanç aşağıdakilerden hangisidir?
A.Ticari kazanç
B.Serbest meslek kazancı
C.Zirai kazanç
D.Ücret
E.Menkul sermaye iradı

4- Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek erbabı değildir?
A.Avukatlar
B.Gümrük komisyoncuları
C.Noterler
D.Bakkallar
E.Konser veren müzik sanatçıları

5- Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek erbabı değildir?
A.Konser veren müzik sanatçıları
B.Dava vekilleri
C.Müşavirler
D.Tüm borsa ajan ve acentaları
E.Profesyonel sporcular

6- Serbest meslek erbabını bir araya getirerek örgütlemek veya bunlara sermaye sağlamak suretiyle veya sair suretlerle serbest meslek kazancından pay alanların bu kazancı aşağı-dakilerden hangisidir?
A.Ticari kazanç
B.Serbest meslek kazancı
C.Zirai kazanç
D.Menkul sermaye iradı
E.Ücret

7- Serbest meslek faaliyetiyle uğraşan kollektif şirket ortaklarının şirket kazancından aldıkları paylar aşağıdaki gelir unsurlarının hangisinin kapsamında yer alır?
A.Ticari kazanç
B.Arızi kazanç
C.Serbest meslek kazancı
D.Ücret
E.Değer artışı kazancı

8- Aşağıdakilerden hangisinin kazancı serbest meslek kazancıdır?
A.Diş protezcilerinin
B.Gayrimenkul alım-satımı ile sürekli uğraşanların
C.Gümrük komisyoncularının
D.Taşeronların
E.Bakkalların

9- Telif haklarının müellifleri ve kanuni mirasçıları tarafından satılması ve kiraya verilmesinden doğan kazançlar aşağıdakilerden hangisidir?
A.Menkul sermaye iradı
B.Gayrimenkul sermaye iradı
C.Ticari kazanç
D.Diğer kazanç ve irat
E.Serbest meslek kazancı

10- İhtira beratı ve telif haklarının müellifleri, mucitleri ve kanuni mirasçıları dışındaki kişiler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar aşağıdakilerden hangisinin kapsamına girer?
A.Ticari kazanç
B.Değer artışı kazancı
C.Arızi kazanç
D.Serbest meslek kazancı
E.Gayrimenkul sermaye iradı

11- Serbest meslek kazancı nasıl tespit edilir?
A.Gerçek usulde
B.Basit usulde
C.Götürü usulde
D.Soyut usulde
E.Yarı götürü usulde

12- Serbest meslek kazancı, aşağıdaki defterler-den hangisi ile tespit edilir?
A.Envanter defteri
B.Bilanço defteri
C.Defteri kebir
D.Yevmiye defteri
E.Serbest meslek kazanç defteri

13- Biletle girilen yerlerde, faaliyette bulunan dar mükellefin safi serbest meslek kazancı aşağıdakilerden hangisidir?
A.Hasılattan resimler çıkarıldıktan sonra elde edilen tutar
B.Hasılattan giderler çıktıktan sonra elde edilen tutar
C.Hasılattan resimler çıkarıldıktan sonra elde edilen tutarın yarısı
D.Hasılatın yarısı
E.Hasılat

14- Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek ka-zançlarında, hasılat kapsamına girmez?
A.Serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar
B.Müşteri ve müvekkillerden gider karşılığı olmak üzere alınan para ve ayınlar
C.Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde, alman bedel ile bunların kayıtlı değerleri arasındaki müspet fark
D.Müşteri veya müvekkilden vergi, resim, harç, keşif, şahitlik gibi hususlara harcanmak üzere alınan ve bu hususlara sarf edilmeyen para
E.Amortismana tabi varlıklar

15- Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek ka-zancında, gayri safi hasılattan gider olarak indirilemez?
A.İşyeri kirası
B.Suç sayılan fiiller sonucu ödenen tazminatlar
C.İşçi ücretleri
D.Mesleki faaliyetin yapılmasında başkalarına gördürülen hizmetler için ödenen paralar
E.İşle ilgili seyahat giderleri

16- Serbest meslek erbabı satın aldığı mesleki dergiler için ödediği bedelin ne kadarını gider olarak indirebilir?
A.Tamamını
B.Yarısını
C.En fazla 50 TL’sini
D.% 20’sini
E.Gider olarak indirilemez

17- Kiralamış olduğu bir işyerini aynı zamanda ikametgah olarak da kullanan bir serbest meslek erbabı, ödediği kiranın ne kadarını hasılattan gider olarak indirebilir?
A.Tamamını
B.Yarısını
C.En fazla 50 TL’sini
D.% 20’sini
E.Gider olarak indirilemez

18- Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek kazancının tespiti sırasında indirilebilecek  giderlerden biri değildir?
A.Kent içi ulaşım araçları ücretleri
B.Envantere dahil binek otomobillerin giderlerinin tamamı
C.Sakatlık indirimi
D.Mesleki faaliyetle ilgili ödenen tazminatlar
E.Gelir vergisi

19- Aşağıdakilerden hangisi telif kazançları istisnasından yararlanamaz?
A.Hattat
B.Heykeltıraş
C.Muallim
D.Ressam
E.Bestekar

20- Aşağıdakilerden hangisi telif hakları istisnasına konu eserlerden biri değildir?
A.Makale, röportaj
B.Hikaye, şiir, roman
C.Radyo ve televizyon senaryosu
D.Tercüme
E.Karikatür

21- Telif kazançları istisnasında stopaj oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A.%10
B.%17
C.%20
D.%22
E.%25

22- “Kadıköy Gazetesi’ne hizmet akdi ile bağlı olarak çalışan yazar Ahmet Yılmaz yazdığı makaleler karşılığında gazeteden elde ettiği gelir aşağıdakilerden hangisidir?
A.Serbest meslek kazancı
B.Ticari kazanç
C.Ücret
D.Menkul sermaye iradı
E.Gayrimenkul sermaye iradı

23- Aşağıdakilerden hangisinin, hükümetin izniyle açılan sergi ve panayırda yaptıkları serbest meslek faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, gelir vergisinden muaftır?
A.Dar mükellef serbest meslek erbablarının
B.Tam mükellef serbest meslek erbablarının
C.Dar mükelllef tacirlerin
D.Tam mükellef tacirlerin
E.Dar mükellef çiftçilerin

24- Köylerde veya son nüfus sayımına göre be-lediye içi nüfusu 5000’i aşmayan yerlerde aşağıdaki kimselerden hangisinin kazancı gelir vergisinden muaf tutulmamıştır?
A.Ebelerin
B.Arzuhalcilerin
C.Rehberlerin
D.Diş protezcilerinin
E.Sağlık memurlarının

25- Açtığı özel işyerine tabelasını asarak kendi adına ve hesabına faaliyette bulunan ebe, sünnetçi, arzuhalci, rehber gibi kimselerin, bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazanç aşa-ğıdakilerden hangisidir?
A.Ticari kazanç
B.Serbest meslek kazancı
C.Ücret
D.Menkul sermaye iradı
E.Vergiden muaftırlar

CEVAPLAR

1.A

2. D

3. D

4. D

5. E

6. B

7.C

8.C

9. E

10. B

11. A

12. E

13. C

14. E

15.B

16. A

17. A

18. E

19. C

20. D

21.B

22. C

23. A

24. D

25. B


Reklamlar

Yorum bırakın

Filed under AÖF - Türk Vergi Sistemi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s